Notice: Undefined index: m215 in /home/users/techno-fly/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1
Techno-Fly - Strona główna

     

Zamiary wprowadzenia do produkcji nowych, mocniejszych, a zarazem cięższych silników, wymusiły rozpoczęcie prac nad nowym rodzajem ramy. Silniki o najwyższych mocach wymagają znaczącej ingerencji w podstawowe reguły projektowania ram ppg. Wraz ze wzrostem mocy silnika oprócz zamierzonego większego ciągu, pogłębiają się niestety wszystkie niekorzystne zjawiska związane z pracą śmigła, wibracjami, hałasem, czy też znaczącym ciężarem silnika.